7. De verbinding In verbinding en in formatie komen

Door veranderingen, onzekerheden en onbegrepen acties (niet goed gecommuniceerde bezuinigingsoperaties, fusies, reorganisaties en veranderprocessen) trekken mensen zich terug. Het verband tussen mensen onderling raakt verloren. Verwachtingen komen minder uit. Mensen gaan uit formatie. De organisatie ontwricht.

Wij maken voor u en uw mensen zichtbaar hoe zij weer in verbinding kunnen komen met elkaar. Hoe zij (weer) meer waarde willen en kunnen gaan toekennen aan het grotere en gemeenschappelijke organisatiebelang. En hoe zij kunnen gaan beseffen dat teveel vasthouden aan het persoonlijk/eigen belang hen uiteindelijk met lege handen laat staan.

Al het in uw organisatie aanwezige vermogen komt vrij en wordt gericht inzetbaar als we die zaken (menselijke software en hardware) verbinden, 'herprogrammeren' en deblokkeren. De wil en inzet om dat (weer) met elkaar te doen voor een krachtiger organisatie en prettiger samenwerking komt vrij in 'een Mentale Schoonmaak van de organisatie'. Hoe groot of hoe klein die ook is.