1. De informatie Wat beweegt (uw) mensen?

In 8 stappen het stille vermogen in uw organisatie ontsluiten. Met de (re)vitaliserende methode Collectief Mentaal Vermogen® komt door een geoptimaliseerde wisselwerking tussen organisatie en medewerkers 20 tot 40% meer vermogen vrij voor de doelstellingen van de organisatie. Daarvoor zijn de juiste omstandigheden nodig.

De collectieve methode brengt de meerwaarde en slagkracht die met een individuele focus nooit gehaald kan worden. Want: 'De vitaliteit van een vis wordt door de kwaliteit van het water bepaald'. Hoe helderder het water hoe 'schoner' en sneller de uitwisseling van informatie en hoe alerter de bewegingen.

De informatie die mensen bestuurt is voor 90% zacht en slechts 10% hard en die zachte informatie is ook nog eens verantwoordelijk voor de mate waarin de harde informatie wordt (op)genomen en verwerkt! De methode maakt die zachte informatie bewust, meetbaar, zichtbaar, bespreekbaar, 'schoon' en bestuurbaar waardoor samenwerkende mensen (weer) alles willen, kunnen en durven doen wat goed is voor de zaak.