5. De mobilisatie Herstel van geloof en vertrouwen

Als mensen weer herkennen wat hen enthousiast heeft gemaakt om in uw organisatie te willen en te mogen werken, dan wordt hun aandacht weer gewekt. Dáár willen ze weer voor gaan. Dat willen ze écht áls ze (weer) het geloof en vertrouwen kunnen (her)winnen in elkaar, in de zaak, de doelstelling(en) en in zichzelf.

Dit kan binnen 14 dagen. Een mens stelt z'n vermogen en z'n energie pas beschikbaar als hij ergens voldoende vertrouwen in heeft en gelooft dat áls hij dat doet, het dan ook zinvol is! Dit herstel van geloof en vertrouwen werkt als een katalysator, die - éénmaal in gang gezet - heel veel meer gaat aandrijven en opwaarts stuwt. En dat levert veel meer op dan het kost.

Het vermogen vrijmaken datgene samen beter te doen wat goed is voor jou, je collega én de zaak.