Copyright / disclaimer
 

Deze site is in eigendom van Het Nederlands kennis- en interventiecentrum voor Collectief Mentaal Vermogen® en Het Nederlands kennis- en interventiecentrum voor (Collectief) Mentaal Verzuim®, beiden onderdeel van United Sense uit Soest.

De intellectuele eigendomsrechten van deze internetsite, die van www.unitedsense.nl en www.mentaalverzuim.nl, berusten bij United Sense te Soest.

Mentaal Vermogen en Collectief Mentaal Vermogen zijn geregistreerde merken van United Sense. Het voor eigen commerciële doeleinden gebruiken van de hierin gebruikte - door United Sense ontwikkelde en betekende begrippen, handelsnamen en merken - is niet toegestaan tenzij daarover met United Sense duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Disclaimer.