De Specialisten organisatievitalisators & motivatiespecialisten

Specialisten in het bouwen en versterken van éénduidigheid en éénstemmigheid tot een éénheid. In het bespreekbaar maken van zichtbare (systemen/processen) en onzichtbare (cultuur/gedrag) organisatie(processen) en die gestroomlijnd met elkaar verbinden.

Het is veel effectiever mensen in een organisatie tot betere prestaties te bewegen als hun omstandigheden -de organisatie - daartoe voldoende uitnodigt. Vandaar dat United Sense de helderheid en de kwaliteit van 'het water' als voorwaarde voorop stelt omdat 'de vissen' daarin - haast als vanzelf - gezonder en levendiger worden.

Organisatievitalisators helpen u die condities te scheppen. Onze motivatiespecialisten helpen u de beweging, relaties en communicatie te stroomlijnen. United Sense heeft hen tot één specialist - erkende organisatievitalisators - verenigd, omdat in een gezonde wisselwerking heel veel meer leven kan groeien.

Onder verantwoordelijkheid van United Sense uit Soest bewaakt Het Nederlands kennis- en interventiecentrum voor (Collectief) Mentaal Vermogen® en (Collectief) Mentaal Verzuim® de deskundigheid van personen/partijen/organisaties die stellen dat zij de juiste relevante kennis hebben om u op dit vlak bij te staan. Verifieer dat vooraf.